Sint-Baafskouterpark

Het park

Aanbod en mogelijkheden

  • Natuur
  • Bos

Locatie

Ontsnapt aan de urbanisatie

De industrialisatie had een grote impact op de ontwikkeling van Gent in de 19de eeuw. Terwijl andere stadsdelen en buitenwijken in snel tempo door de oprukkende urbanisatie ingepalmd werden, bleef het gebied dat vandaag gekend is als Sint-Baafskouter – Rozebroeken lang gevrijwaard. Vele jaren werd het wel gebruikt als stortplaats. Daarna kwamen er volkstuinen. De ondergrond was echter zo vervuild dat volkstuinen eind jaren ’80 niet langer verantwoord bleven. In 1989 werden ze ontruimd en begon het gebied te verwilderen. Toen de eigenaar het eind vorige eeuw wou verkavelen, ijverde de buurt voor het behoud ervan als parkgebied. De Stad Gent volgde hen in dat idee, kocht de gronden aan en richtte er een park in.

Prettige wildernis

Het park kreeg een nieuwe invulling als prettige wildernis met aandacht voor historische elementen. Zo werd bijvoorbeeld de walgracht van de oude ‘motte’ van Herleghem opnieuw zichtbaar gemaakt. Ook de ‘Crieckerie’ of kriekenboomgaard is in ere hersteld met de aanplant van zoete kers. Van de volkstuinen bleven de oude ligusterhagen over.

Bij de inrichting van het park werd in belangrijke mate rekening gehouden met de ideeën van buurtbewoners en -verenigingen. Er werd bewust gekozen voor het concept van een wild park dat uitnodigt tot ontdekking en avontuur. 

Speelplek voor scharrelkinderen

Het Sint-Baafskouterpark is een avontuurlijke speelplek met heuvels en natuurlijke spelelementen zoals een omgevallen boom, een natuurlijke hindernis of een kleine gracht. Kinderen en jongeren kunnen er hun creativiteit ontplooien en nieuwe dingen ontdekken. Onder een zeilsculptuur op een pleintje kan de buurt evenementen organiseren. In de grasovalen verspreid in het park staan zitplateaus. Ter hoogte van de walgracht loopt een vlonderpad dat ook als flaneer- en hangplek gebruikt wordt.

De Actiegroep Sint-Baafskouter/Rozebroeken helpt mee in het beheer van het Sint-Baafskouterpark.

Sport- en Recreatiedomein Rozebroeken

Op het domein is een sporthal en een zwembad. Wil je graag een loopsessie combineren met een frisse duik? Dat kan!
Een Finse looppiste van 1068 meter geeft lopers de kans om op een verantwoorde manier aan hun conditie te werken. De zachte ondergrond van boomschors zorgt voor een goede demping, waardoor gewrichten gespaard blijven. Het volledige parcours is 's avonds verlicht.

Zin om de benen sportief te strekken? Download de looproute

Speelterrein voor 0 tot 12-jarigen

Aanbod en mogelijkheden

  • Avontuurlijk spelen
  • Zandbak
  • Speeltoestellen

Locatie