Groenzone Sporthal Keiskant

Groenzone met funfactor

Locatie

In deze groenzone kan je voetballen en ravotten. Er staan speeltuigen, er is een petanquebaan en je kan er verpozen op een bankje.

Schatten uit de IJzertijd

Bij opgravingen in en rond Gent vonden archeologen sporen uit de vroege of de late IJzertijd. Meestal verwijzen ze naar kleine landbouwnederzettingen met door greppels omgeven boerderijen.

Op de plaats van de voetbalvelden aan de Keiskant in Drongen bevatten enkele kuilen aardewerkfragmenten uit de IJzertijd. Met een aantal scherven kon een restaurateur een grote pot terug samenstellen. 

Speeltuin

Aanbod en mogelijkheden

  • Zandbak
  • Speeltoestellen
  • Buurtvoetbal
  • Petanque

Locatie