Groenzone Edmond Hel­der­weirdt­straat

Spelen, sporten en verpozen

Locatie

Groene parelketting

De verschillende groenzones in de wijk Schansakker vormen nu samen 1 geheel. Het nieuwe wandelpad rijgt deze groene parelketting aanéén. Waar de Edmond Helderweirdstraat het park doorsnijdt, is de weg versmald om voetgangers voorrang te geven op automobilisten.

Buurtbewoners hadden inbreng. Zij wilden ruimte om te spelen, sporten en verpozen.

Westelijk deel

Hier vind je een grotere centrale zone, met een petanquebaan, een uitbundig bloeiende vaste plantenborder en een groot avonturenparcours doorheen een bosje. Jong en oud leven zich uit op de verschillende speelzones met glijbaan, nestschommel en een boomstammenparcours.

Oostelijk deel

Wie graag voetbalt, kan in dit deel met vaste goals terecht. Hier werden ook extra struiken en bomen aangeplant, en bloemrijk grasland mag er groeien. Dat zorgt voor wat meer kleur en is goed voor de bijtjes.

Speeltuin

Aanbod en mogelijkheden

  • Avontuurlijk spelen
  • Zandbak
  • Speeltoestellen
  • Buurtvoetbal
  • Petanque

Locatie

Speeltuin

Locatie