Groenzone Doorn­ze­le­straat

Uitleefplek voor 0 tot 6-jarigen

Locatie

Avontuurlijk spel

Tussen de appartementen bevindt zich centraal een grasweide met bomen. Houten speelelementen nodigen de kleinsten uit om te klimmen, klauteren of balanceren. Het open huisje in de zandbak garandeert uren fantasierijk spel. Rustig verpozen kan op een van de bankjes. De picknickbank nodigt uit tot gezellig samenzijn.

Netwerk van groenzones

Verdiepte zones creëren ruimte voor water en maken de overgang met de padenstructuur. Deze groenzone van ongeveer 1.000 m² ligt namelijk aan een fietsroute die de Doornzelestraat verbindt met Dok Noord, waar ook het Sassevaartpark en Van Crombrugghepark liggen. Op termijn wordt de groenzone verbonden met een nog aan te leggen openbaar park bij de aanpalende ontwikkeling op de voormalige Meyvaertsite.

Speeltuin

Aanbod en mogelijkheden

  • Avontuurlijk spelen
  • Speeltoestellen
  • Zandbak

Locatie