Begraafplaats Campo Santo

Verborgen parel in hartje Sint-Amandsberg

Aanbod en mogelijkheden

  • Natuur
  • Groen met historische waarde

Locatie

Campo Santo is een prachtige begraafplaats, gebouwd op de Kapellenberg. Deze getuigenheuvel rijst pal in het centrum van Sint-Amandsberg op en domineerde vroeger het Gentse landschap. 

De Kapellenberg is de oudste bewoningskern op het grondgebied van het latere Sint-Amandsberg. De heilige Amandus zou hier in de 7e eeuw hebben gepredikt.

Laat-barokke kapel op de top

Op het hoogste punt staat een laat-barokke kapel uit de 18e eeuw. Ze zou zich bevinden op de plaats van een oudere middeleeuwse kapel. De locatie is prachtig.

Bovendien is een begraafplaats op een heuvel uitzonderlijk in onze lage landen. Dit monument is dan ook beschermd omwille van zijn artistiek, wetenschappelijk en volkskundig belang.

Grafmonumenten met artistieke waarde

De eerste begrafenis op Campo Santo dateert van 1847. In de 19e eeuw investeerden de overwegend Franstalige Gentse rijken in peperdure grafkunstwerken. Tot aan de Eerste Wereldoorlog droegen 5 op de 6 graven een Franstalige inscriptie.

De grafmonumenten van Campo Santo hebben een grote kunsthistorische en artistieke waarde. Ze zijn ontworpen door befaamde architecten en beeldhouwers en uitgevoerd door bekwame steenkappers.

Van neogotiek tot art-deco

De grafmonumenten illustreren de stilistische evolutie van de neogotiek over het eclecticisme, de art-nouveaustijl en de art-decostijl. Ook de moderne beeldhouwkunst is vertegenwoordigd met interessante voorbeelden.