De Vleer­mui­zen­bi­bli­o­theek

In dit projectidee maken studenten een koppeling van een eco-systeem met vleermuizen, een bibliotheek, opleidingen en economie.

Om de erfenis van het kerkgebouw en zijn heilige karakter te respecteren, hebben de studenten research gedaan naar andere religieuze gebouwen en hun rol. Ze hebben zich laten inspireren door de functies van Christelijke kloostergebouwen. In het voorstel functioneert een bibliotheek naast een boerderij en een vleermuizenpopulatie. Daarnaast is er ook ruimte voor sociale interactie met een cafetaria, een polyvalente ruimte en een buitenruimte.

De Sint-Jozefkerk krijgt in deze een nieuwe functie als opleidingscentrum, waarbij buurtbewoners vaardigheden kunnen opdoen en kansen op de arbeidsmarkt genereren. De boerderij kan bovendien gebruikt worden als onderzoeksruimte voor de studenten van Odisee Hogeschool die werken rond Voedseltechnologie. Een tweede doelstelling bestaat erin een nieuw soort economie naar de wijk te brengen. De nieuwe functies in het gebouw moeten economische winst voor de lokale gemeenschap opleveren. Het project is gebaseerd op een systeem van tokens (een verwijzing naar de complementaire munt Torekes) en verkoop van surplus. Sociale duurzaamheid krijgt een belangrijke plaats doordat buurtbewoners worden ondersteund op het vlak van educatie, arbeidskansen en zelfontplooiing. We focussen ons hierbij voornamelijk op vrouwen en kinderen, gezien uit onderzoek blijkt dat vooral deze doelgroepen een plaats zoeken in de wijk.

Om ook het gebouw zelf duurzaam te maken, hebben de studenten geprobeerd een klein ecosysteem te realiseren waarbij boeken, vleermuizen, de boerderij en cafetaria met elkaar gelinkt worden.

Dit is projectidee uitgewerkt door Nina Rapp, Pedro Sequeira, Carla Diletta Postorino, Ben Delabie en Quinten Van Severen, studenten van de KU Leuven, Faculteit Architectuur campus Sint-Lucas Gent vakgroep bouwtechnieken.