De droomfabriek

In dit projectidee bouwen studenten de kerk uit tot een broedplaats van ideeën, creativiteit en ondernemerschap.

De voormalige kerk wordt in dit voorstel omgetoverd tot een Droomfabriek. Een plek waarin elke droom of idee werkelijkheid kan worden. De droomfabriek wordt dé nieuwe stimulans in de Wondelgemstraat. De voormalige kerk zal enerzijds jonge dromers ondersteunen, anderzijds wordt het een plaats waar de buurtbewoners in contact zullen komen met nieuwe technieken en ideeën. Van jonge ondernemer tot sociaal ontwerper, iedere dromer krijgt hier een plek. De Droomfabriek zal dus in de eerste plaats elke creatieve impuls van de Rabotbewoner moeten beantwoorden.

Van idee tot product

Het kernidee luidt dus als volgt: ‘Iemand betreedt de Droomfabriek met een idee en verlaat uiteindelijk de kerk met een product.’ In het verloop tot de realisatie van een idee worden ze ondersteund door enerzijds onze gemotiveerde tewerkgestelden en anderzijds zullen ze de verschillende dromers ook elkaar inspireren. Elke dromer krijgt zijn eigen denktank van waaruit ze hun idee elke dag kunnen perfectioneren en klaarstomen voor de markt. Elke middag worden de dromers uitgenodigd voor een korte ideapitch op de tribune die zich in het midden van de Droomfabriek bevindt.
Deze plek wordt ook wel het hart van de droomfabriek genoemd omdat daar alle ideeën samenkomen en nieuwe ideeën ontstaan. Deze tribune wordt daarnaast ook infrastructuur voor het theatergezelschap en andere hobbyisten uit de buurt. Naast de tribune vinden we eerst de bibliotheek, dan de speelcirkel en nog wat verder een afgesloten studeerruimte. Verschillende leeftijdsgroepen komen hier samen en komen op die manier in aanraking met de creatievelingen uit de droomfabriek. Wanneer we de trap afdalen, komen we terecht in de oude crypte waar zich nu de ateliers bevinden. De workshops voor de geëngageerde Gentenaar zullen hier doorgaan. Wat verderop worden de eerste prototypes ontwikkeld voor de dromers die al op weg zijn naar de finalisering van hun idee. Over enkele weken zal misschien een van hen hun idee naar buiten brengen. Dit doen ze door hun product te etaleren in de display die functioneert als uithangbord van de droomfabriek. Deze display vormt een connectie tussen het open plein en de Droomfabriek. Vanaf nu zal dit nieuwe product een officieel Rabot-label krijgen!
Dit projectidee is van Bram Van Roey, Celien Demets, Shervin Sheikh Rezaei, Michiel D’Haemer en Stijn Colon, studenten van de KU Leuven, Faculteit
Architectuur campus Sint-Lucas Gent vakgroep bouwtechnieken.