boekenverkoop-caermersklooster.jpg

Stadsdebat Caermersklooster

Samen gaan we voor een maatschappelijk relevante invulling voor het Gentse Caermersklooster

De stad Gent is samen met alle belanghebbenden, buurtbewoners en geïnteresseerde Gentenaars op zoek gegaan naar een maatschappelijk relevante invulling voor het Caermersklooster. De eigenaars, WoninGent en de provincie Oost-Vlaanderen, hebben dit participatieproces een jaar de tijd gegeven en engageren zich om met de resultaten van het traject rekening te houden.

De studie van het bureau Miss Miyagi vormt een belangrijke input voor het stadsdebat. Deze studie schetst de randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden bij de herbestemming van de site. Om deze gericht in beeld te brengen, werden drie voorbeeldscenario’s uitgewerkt:

  1. een combinatie van studentenhuisvesting en congresfaciliteiten;
  2. een combinatie van onderwijs en een woonfunctie;
  3. een combinatie van kantoorachtigen en kleinschalige economie.

Voor elk van deze scenario’s berekende bureau Stadim wat de marktwaarde zou zijn voor zowel de huidige toestand van de site rekening houdend met dit scenario als van het gerealiseerde scenario zelf.  Belangrijk hierbij is dat dit niet om de venale waarde of eigenlijke verkoopswaarde gaat. De studie van Miss Miyagi werd tijdens een infomoment op 18 oktober 2021 voorgesteld. Tijdens deze bijeenkomst stelde schepen Astrid De Bruycker dat een fragmentaire verkoop van de panden moet vermeden worden en dat een maatschappelijk relevante invulling het streefdoel is.

 

studentenhuisvesting en kantoorachtigen

woonfunctie en onderwijs kantoorachtigen en kleinschalige economie
marktwaarde site 3.751.000 4.808.000 6.479.000
marktwaarde gerealiseerd project 15.088.000 16.538.000 18.173.000

Op woensdag 22 december 2021 om 19.30 uur zetten we een volgende stap en organiseerden we een online gesprek, waarop iedereen welkom was. Daarbij werd de methodiek van het stadsdebat toegelicht en een stand van zaken sinds het infomoment van 18 oktober gegeven. We sneden daarbij ook de eerste vraag al aan, namelijk: hoe kan een definitieve invulling eruit zien? 

Op donderdag 24 februari 2022 gingen we hierop verder en streken we neer in de Kunsthal. Vertrekkend vanuit de mogelijke gewenste functies werken we aan een visie voor de gehele site.

Op zaterdag 21 mei 2022 organiseerden we in het kader van het Stadsdebat een inloopmoment in het Caermersklooster. Marc Heughebaert (WoninGent) leidde de bezoekers rond in het 2de Pandhof. De dienst Beleidsparticipatie van de Stad deed hetzelfde in het Neerhof.

Het 1ste Pandhof bezoeken was jammer genoeg niet mogelijk (te onveilig), maar lieten we in beeld brengen door stadsfotografe Delphine Lebon. Bekijk hier haar fotoverslag.

Daarop zijn de mensen van bureau Miss Miyagi aan de slag gegaan met de sneuvelvisietekst van het Stadsdebat. Ze vertaalden de output van het Stadsdebat in een concluderende eindnota die we op maandag 19 september 2022 in de Kunsthal aan het Stadsdebat hebben voorgelegd voor feedback. De eindnota werd ondertussen overgemaakt aan de eigenaars, WoninGent en de Provincie.

De eindnota opgemaakt door Miss Miyagi vind je hieronder. 

Op maandag 6 februari organiseerden we een laatste sessie van het Stadsdebat, opnieuw in de Kunsthal. We blikten kort terug op het gelopen traject, hebben het eindrapport nogmaals toegelicht en besloten de avond met een vragenronde. Dit alles in aanwezigheid van de twee eigenaars, WoninGent en de Provincie. Het verslag van die avond vind je hier.

Eindnota Miss Miyagi

Consulteer hier de eindnota PDF (9.79 MB)

Sneuvelversie visietekst

Raadpleeg hier de nota PDF (879.44 KB)

Verslag stadsdebat 6 februari 2023

Lees hier het verslag PDF (243.33 KB)

Verslag stadsdebat 24 februari 2022

Raadpleeg hier het verslag PDF (319.3 KB)

Verslag online gesprek 22 december 2021

Raadpleeg hier het verslag van het online gesprek van 22 december PDF (198.67 KB)