De subsidie bedraagt de helft van de aankoopkosten met een maximum van 100 euro per kind.

Inhoudstafel

Beschrijving

Het subsidiereglement is van kracht tot 30 september 2019.

Dit is dus de datum waarop u ten laatste uw aanvraag kan indienen. Stuurt u een aanvraag of facturen na deze datum dan bent u te laat.

 

Wat is een 'herbruikbare luier'?

Elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat deze luier na gebruik niet weggegooid maar gewassen en hergebruikt wordt.

De subsidie bedraagt de helft van de aankoopsom met een maximum subsidiebedrag van 100 euro per kind.

Voorwaarden

 • Het kind voor wie u de herbruikbare luiers aankoopt, is op het moment van de aanvraag jonger dan 3 jaar.
 • Gebruikt u de luiers van een ouder kind, dan komt enkel het niet-gesubsidieerde aankoopbedrag in aanmerking voor een bijkomende subsidie.
 • Tweedehandsluiers komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Bedrag

U kunt tot 50% van de aankoopkosten van de herbruikbare luiers terugkrijgen (maximum 100 euro per kind).

Benodigdheden

Gedetailleerde factuur met vermelding van naam van de aanvrager, aangekochte producten, aankoopsom en factuurdatum. Een kopie van de factuur is ook goed.

Hebt u een Mijn Gentprofiel dan volgt u eveneens online de status van uw dossier op ieder moment op. 

Wenst u online te ondertekenen met uw token of elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Procedure

U vraagt de subsidie aan op één van volgende manieren:

Gemakkelijk en snel: online

 • Maak vooraf uw Mijn Gentprofiel aan. 
 • Vul online het webformulier in en laat u begeleiden naar de invulvelden die u specifiek nodig hebt.
 • Laad ALLE bewijsstukken op.
 • Op het einde krijgt u een bevestiging van uw aanvraag.
 • Hebt u online ondertekend, dan is uw aanvraag doorgestuurd.
 • Hebt u gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van uw aanvraag af, plaats er uw handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • U volgt op elk moment de status van uw dossier op.

 

Minder snel: papieren aanvraag 

 • Download het Word-formulier hiernaast, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend uw aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

 

Contacten