Trage wegen in Gent

Stad Gent werkt aan een trage wegennetwerk. Trage wegen zijn paden bedoeld voor traag verkeer, zoals voetgangers en fietsers.

Lees meer