Het Stedelijk Onderwijs Gent stelt haar schoollokalen ter beschikking aan verenigingen en derden.

Om iedere kandidaat-gebruiker gelijke kansen te geven, worden volgende voorrangsregels gehanteerd, indien twee of meer belangstellenden éénzelfde lokaal willen gebruiken:

In afnemend belang wordt voorrang gegeven aan:

  • onderwijsgebonden activiteiten
  • jeugd- of jeugdsportverenigingen
  • sportverenigingen
  • andere verenigingen

Contact: zalengebruik.onderwijs@stad.gent

Gebruik schoollokalen Stedelijk Onderwijs GentLees het reglement (931.05 KB)

Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren.

Boek schoollokalen Stedelijk Onderwijs GentMail het aanvraagformulier

Lees meer over: onderwijs, zalen, scholen