De Stad Gent verleent subsidies om geluidsisolerende repetitieruimtes voor versterkte muziek in te richten.

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent wil als UNESCO Creative City of Music een impuls geven aan de vele muziekgroepen die in Gent actief zijn door financiële ondersteuning te bieden voor het inrichten van geluidsisolerende repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek. 

Heb je bijkomende vragen of weet je niet goed waar beginnen? Aarzel niet en kom praten met het Team Advies & Ondersteuning van Cultuur Gent

Voorwaarden

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Meerderjarige personen of sociaal-culturele verenigingen die eigenaar zijn van een woning of gebouw op het grondgebied van Gent. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het subsidiebedrag kan enkel gebruikt worden voor de aankoop van bouw- en isolatiematerialen. Werkuren en werktuigen komen niet in aanmerking.

  • De repetitieruimte moet geluidsisolerend worden afgewerkt met aandacht voor kwaliteitsvolle akoestiek. Op zoek naar praktisch advies? Lees er alles over in de brochure vol handige tips voor de bouw van repetitieruimtes

  • De werken moeten worden uitgevoerd volgens de geldende bouwvoorschriften en milieunormen.  

  • Er kan slechts 1 keer subsidie worden toegekend voor eenzelfde repetitieruimte.

  • De repetitieruimte moet binnen de 12 maanden na de subsidietoekenning in gebruik worden genomen en gedurende minstens vijf jaar ter beschikking gesteld worden aan minimaal drie muziekgroepen.

Lees de gedetailleerde voorwaarden in het subsidiereglement

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de voorziene kosten (inclusief BTW), met een maximum van 2.500 € per ingerichte repetitieruimte. 

Procedure

Wanneer dien je de aanvraag in?

Aanvragen moeten worden ingediend voor de start van de werken en tegen één van de drie vaste indiendata: 1 februari, 1 juni of 1 oktober.

Hoe dien je de aanvraag in?

Je kunt een subsidie aanvragen via het aanvraagformulier onderaan deze pagina, dat je door de hele procedure loodst.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na het indienen van je aanvraag doorlopen alle aanvragen een parcours:

  1. Cultuur Gent controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.

  2. Je aanvraag wordt beoordeeld door een jury met leden van het departement cultuur, andere betrokken stadsdiensten en eventueel externe experts. De jury beoordeelt elke aanvraag aan de hand van vastgelegde criteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement.

  3. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste drie maanden na het indienen van een ontvankelijke aanvraag en op basis van het advies van de jury een beslissing over het al dan niet toekennen van een subsidie. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in twee schijven:

  • 50% van het toegekende subsidiebedrag ontvang je onmiddellijk na de positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

  • Het resterende saldo van 50% wordt uitbetaald na indiening en controle van de bewijsstukken, die uiterlijk 1 maand na de ingebruikname van de repetitieruimte moeten ingediend worden bij Cultuur Gent. Lees hier meer over in het subsidiereglement

Contacten