Gent wil een leefbare stad zijn voor alle inwoners.

Van de bijna 77.000 studenten die in Gent studeren, zitten er meer dan 30.000 op kot. Vanzelfsprekend heeft dit aantal een impact op het leven van en het samenleven met de vaste bewoners.

Voor zowel de studenten als voor de vaste bewoners is het belangrijk dat dit samenleven harmonieus verloopt. Door onder andere het verschil in leefritme, is dat niet altijd evident. Als er samenlevingsproblemen zijn en je komt er met je buren niet uit dan kan je de hulp inschakelen van de studentenpreventiecoach, zij zoekt samen met de betrokkenen naar oplossingen en bemiddelt waar nodig.

Begin met een goed gesprek

Problemen, die vaak beginnen met irritaties, kunnen vaak al een stuk worden opgelost of verbeterd door hier tijdig een gesprek over aan te gaan. Belangrijk is dan dat er duidelijk wordt uitgelegd of gevraagd wat het probleem is (wat, wanneer en waar) maar iedereen in eerste instantie ook bereid is om naar elkaars verhaal te luisteren.

Projecten en ludieke acties

De Stad Gent probeert verder met tal van projecten en ludieke acties om de verstandhouding tussen de Gentenaars en de studenten positief te beïnvloeden. En om studenten bewust te maken dat zaken als nachtlawaai, verkeerd aanbieden van afval of het hinderlijk stallen van fietsen een grote bron van ergernis kunnen zijn.

Uiteindelijk gelden voor iedereen dezelfde regels, dus wie deze overtreedt loopt het risico een GAS-boete te krijgen. Meer info over het GAS-reglement vind je hier.

Valentijnsactie 'Gent ziet u graag!'