Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestigingsmarkt (2023)

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 maart 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 29 maart 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil het aanbod van kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt op haar grondgebied verruimen door subsidies toe te kennen aan organisaties die hiertoe bijdragen.