Reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan Gentse niet-structureel gesubsidieerde toneelgezelschappen

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 26 april 2010
Datum van bekendmaking
donderdag 29 april 2010

Beschrijving

De Stad Gent kent werkingssubsidies toe aan de Gentse theatergezelschappen, met het doel hun theateractiviteiten te steunen.

Deze subsidies zijn voorbehouden aan alle door de Stad Gent erkende theatergezelschappen die niet structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, het provinciebestuur of de Stad Gent.