Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Marseillestraat

Orgaan van goedkeuring
college van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 6 februari 2020
Datum van bekendmaking
vrijdag 7 februari 2020