Jaarrapport Buren­be­mid­de­ling

Deze verslagen evalueren de werking van het project Burenbemiddeling en formuleren conclusies en aanbevelingen.

Om tijdig problemen tussen buren te kunnen oplossen, startte de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid in juni 2010 het project Burenbemiddeling op. Iedereen die in Gent woont of verblijft en die problemen ondervindt met zijn buren kan contact opnemen met de coördinator Burenbemiddeling. In Gent bemiddelen 31 vrijwilligers bij burenconflicten.

In de jaarrapporten wordt de werking van het project Burenbemiddeling geëvalueerd, met als doel conclusies en aanbevelingen te formuleren voor de volgende jaren. De cijfergegevens in de jaarverslagen zijn echter statistisch gezien te klein om grote conclusies te trekken. De eindinzichten en aanbevelingen hebben vooral een indicatief karakter voor de verdere werking.