Herbruikbare luiers: subsidie

Kies je voor herbruikbare luiers? Top! Zo vermijd je 8% restafval én het is goedkoper, zeker als er een tweede kind komt.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wie kiest voor herbruikbare luiers, kan de helft van de aankoopsom terugkrijgen via de Stad Gent. Het maximum subsidiebedrag bedraagt 100 euro per kind.
Het subsidiereglement is van kracht tot 30 juni 2020. Dit is de datum waarop je ten laatste jouw aanvraag kan indienen.

Waarom?
Luiers verschonen is niet alleen een kostelijke aangelegenheid, het produceert ook enorm veel afval. Maar liefst 8% van al het huishoudelijk restafval bestaat uit wegwerpluiers. Herbruikbare luiers zijn dus een goedkoop en duurzaam alternatief.

Wat is een 'herbruikbare luier'?
Elke luier (gaande van de klassieke katoenen luier tot de voorgevormde broekluier) die meermaals gebruikt kan worden. Dit wil zeggen dat je deze luier na gebruik niet weggooit, maar wast.

Voorwaarden

 • Het kind voor wie je de herbruikbare luiers aankoopt, is op het moment van de aanvraag jonger dan 3 jaar.
 • Gebruik je de luiers van een ouder kind, dan komt enkel het niet-gesubsidieerde aankoopbedrag in aanmerking voor een bijkomende subsidie.
 • Tweedehandsluiers komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Bedrag

Je kunt tot 50% van de aankoopkosten van de herbruikbare luiers terugkrijgen (maximum 100 euro per kind).

Benodigdheden

Gedetailleerde factuur met vermelding van naam van de aanvrager, aangekochte producten, aankoopsom en factuurdatum. Een kopie van de factuur is ook goed.

Heb je een Mijn Gentprofiel dan volg je eveneens online de status van uw dossier op ieder moment op.

Wens je online te ondertekenen met jouw token of elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Procedure

Je vraagt de subsidie aan op één van volgende manieren:

Gemakkelijk en snel: online

 • Maak vooraf jouw Mijn Gentprofiel aan.
 • Vul online het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die jij nodig hebt.
 • Laad ALLE bewijsstukken op.
 • Op het einde krijg je een bevestiging van jouw aanvraag.
 • Heb je online ondertekend, dan is jouw aanvraag doorgestuurd.
 • Heb je gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van jouw aanvraag af, plaats er jouw handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Je volgt op elk moment de status van jouw dossier op.

Minder snel: papieren aanvraag

 • Download het Word-formulier hiernaast, druk het af en vul het in. Of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend jouw aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Stad.gent regelgevingen