Huursubsidies Toneel

De Stad Gent verleent subsidies aan Gentse theatergezelschappen voor het huren van infrastructuur voor hun activiteiten.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent verleent subsidies aan Gentse theatergezelschappen voor het huren van infrastructuur voor hun activiteiten.

Voorwaarden

U vindt de voorwaarden terug in het reglement.

Bedrag

De huursubsidie is afhankelijk van:

 • het aantal aanvragers;
 • het aantal repetities en voorstellingen dat een gezelschap tijdens het afgelopen toneelseizoen heeft uitgevoerd.

Meer informatie vindt u terug in het reglement.

Uitzonderingen

U kunt geen beroep doen op deze subsidie als:

 • u al een projectsubsidie kreeg van de Vlaamse Gemeenschap of een bijzondere subsidie van een amateurfederatie of koepel;
 • u onder een aanverwant genre valt, zoals café-chantant, cabaret, straattheater, ...;
 • uw producties uitsluitend dans of muziek bevatten;
 • u in co-productie werkt met structureel gesubsidieerde instellingen;
 • het gaat over schoolproducties of verkochten voorstellingen;
 • uw voorstellingen niet openstaan voor extern publiek.

Procedure

 • U dient elk jaar ten laatste tegen 30 september uw aanvraag in bij Cultuur Gent.
 • Als uw vereniging aangesloten is bij GAMA, dan dient u uw bewijsstukken in via deze koepel.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidiebedragen.