Beroepswijzigingen

Jouw beroep staat genoteerd in het rijksregister.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De informatie in het rijksregister over jouw beroep gaat over de activiteit waaruit je jouw belangrijkste bestaansmiddelen haalt, zonder melding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse, de werkgever, een titel of een mandaat.
Het feit dat je houder bent van een bepaald diploma betekent niet automatisch dat je dit beroep ook uitoefent.

Deze informatie kan worden aangevuld met de sociale beroepscategorie (loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde, student).
Het beroep van een personeelslid van de openbare sector wordt beperkt tot de vermelding: ambtenaar, beroepsmilitair, ... Er is geen vermelding meer van de eretitel van een voorheen uitgeoefend ambt.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

  • Jouw identiteitskaart.
  • Indien van toepassing:
    • een getuigschrift van het hoofd van de onderwijsinrichting waar je voltijds les volgt volgens het volledig leerplan;
    • een officieel document als bewijs dat je titularis bent van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (architect, verpleger, journalist, ...).

Procedure

Uitgangssituatie

Wie nooit een beroep of een vak heeft uitgeoefend, krijgt de vermelding 'zonder beroep'.

De vermelding 'zonder beroep' geldt ook voor kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. Vanaf 18 jaar kan je, indien je nog school loopt, vragen dat de vermelding 'student' tussen haakjes na 'zonder beroep' komt. Dit kan enkel wanneer je voltijds les volgt in een onderwijsinrichting volgens het volledig leerplan en je een getuigschrift van het hoofd van de inrichting kan voorleggen.

Een werkzoekende krijgt in de registers de vermelding van zijn laatste beroepskwalificatie.

Hoe vraag je een beroepswijziging aan?

De aangifte van een beroepswijziging kan je doen:

  • online ;
  • persoonlijk aan het loket;
  • schriftelijk (via brief of e-mail); je kunt in dat geval gebruik maken van het formulier Aangifte beroepswijziging dat u op deze pagina vindt.

U richt zich tot de dienst Burgerzaken - Identiteit en Verhuizen of uw dienstencentrum.

Bij elke aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (bv. architect, verple(e)g(st)er, journalist), moet u een officieel document als bewijs voorleggen.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.