Zoeken

Acro-gym

Gymnastiek

Gymnastiek is een verzamelnaam van disciplines zoals acro-gym, ritmische gymnastiek, trampoline, toestelturnen, ... . De basisvorm turnen is vooral gekend uit de lessen Lichamelijke Opvoeding (L.O.).

Acrobatische gymnastiek' toont een combinatie van gymnastische oefeningen met acrobatie in teams. De bovenpartner voert statische houdingen uit op de onderpartner(s), zoals handstanden, krachthandstanden, hoeksteunen, of andere elastische oefeningen.

Voor elk niveau gelden andere leeftijdseisen in het jaar van de wedstrijd:

  • E- & D en C-niveau (min. 8 jaar)
  • B-niveau (min. 9 jaar)
  • A-niveau (min. 12 jaar) (internationaal min. 15 jaar)

De niveau's zijn verder onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen: pupillen (8-15 jaar), junioren 1 (10-18 jaar) (internationaal 12-18 jaar) en junioren 2 (11-20 jaar) (internationaal 13-19 jaar).

Ritmische gymnastiek is een combinatie van turnen en dans, van acrobatische bewegingen en van choreografie, beoefend door vrouwen en is begin 20e eeuw min of meer gelijktijdig in Duitsland en in Zweden ontstaan. Sinds 1984 is de sport Olympisch.

De (Olympische) vloer, als discipline in het toestelturnen, is een vierkante mat van 12x12 meter. In tegenstelling tot de lange mat voor vooral de lagere niveaus, heeft deze vloer een ingebouwde vering voor extra hoogte bij acrobatische series. Bij een 'olympische' meerkamp turnen de vrouwen bij dit onderdeel op muziek. Een vloeroefening mag niet langer duren dan 1.30 minuut en is opgebouwd uit acrobatie, balans en lenigheid.

In Gent vind je bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed) alle info over gymsport terug zoals gymnastiekwedstrijden, clubs, ondersteuning voor recreanten, en ook over andere disciplines zoals tumbling, freerunning/parkours en ropeskipping.

G-gymnastiek

Surf naar de turnvereniging Sterk en Lenig in Drongen voor het boefenen van G-gymnastiek. Lees meer over G-sport in Gent.

Sportlocaties voor gymnastiek

Clubs voor gymnastiek