Zoeken

Jiujitsu

Jiujitsu

Deze sport biedt een realistische zelfverdediging aan.

Jiujitsu

jiujitsu is bij uitstek een vechtkunst, gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines.
Dit impliceert een verdediging die gebruikmaakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval.

Dat dit gepaard kan gaan met technieken die als onsportief en oneerlijk worden beschouwd in de reguliere vechtsporten, kenmerkt juist het jiujitsu. Het moment van verdedigen en de manier waarop er verdedigd wordt is immers het gevolg van de aanval van de tegenstander.
Hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert de integriteit van de aangevallene te beschadigen.

Sportlocaties voor jiujitsu

Clubs voor jiujitsu