Zoeken

Gewichtheffen

Gewichtheffen

Gewichtheffen is een krachtsport waarbij de beoefenaars proberen om zware gewichten (halters) van de grond tot boven het hoofd brengen.

Gewichtheffen

Gewichtklassen

Mannen -55 kg -61 kg -67 kg -73 kg -81 kg -89 kg -96 kg -102 kg -109 kg +109 kg
Vrouwen -45 kg -49 kg -55 kg -59 kg -64 kg -71 kg -76 kg -81 kg -87 kg +87 kg

Het wegen van de atleten, bij grote internationale wedstrijden op de tien gram nauwkeurig, gebeurt meestal twee uur voor aanvang van de wedstrijd met een geijkte weegschaal.

De tweekamp, met de onderdelen trekken en stoten is tijdens internationale en nationale toernooien de wedstrijdvorm. Men kan prijzen winnen voor beide disciplines afzonderlijk, en voor het totaal omhoog gebrachte gewicht van de tweekamp, hiervoor wordt de uitslag van beide onderdelen bij elkaar opgeteld. De Olympische Spelen vormen een uitzondering, hier telt alleen het totaalgewicht van de beide onderdelen. De wedstrijdvolgorde van de deelnemers wordt door het lot bepaald. Het gewicht waarmee men beide disciplines wil beginnen moet voor aanvang aan het wedstrijdbureau worden meegedeeld. De tweekamp begint met het onderdeel trekken. De atleet heeft drie pogingen voor beide disciplines om een zo hoog mogelijk gewicht te verplaatsen. Een onderdeel wordt gewonnen door diegene die binnen een gewichtsklasse het grootste gewicht omhoog brengt, geteld wordt alleen de best geldige poging in iedere discipline. De deelnemer die het grootste totaalgewicht van beide disciplines heft, wint de tweekamp. Bij het gelijk eindigen van twee deelnemers, wint de diegene die het trekken gewonnen heeft.

Wedstrijden worden geleid door drie scheidsrechters; een poging is goed als ten minste twee scheidsrechters deze goedkeuren. De atleet staat één minuut ter beschikking om de halter conform de regels boven het hoofd te brengen. Een poging geldt als begonnen op het moment dat de halter de knie gepasseerd is. De afstand tussen de beide voeten bij het staan en de armen bij het vastpakken van de halter is vrij. Tijdens de oefening mogen geen andere lichaamsdelen dan de voeten het plankier raken, ook het verlaten van het plankier tijdens een poging maakt deze ongeldig. Een poging is pas geldig wanneer de halter minimaal twee seconden boven het hoofd 'vast' gehouden wordt, hierbij dient de gewichtheffer stil te staan, met een recht bovenlichaam en met gestrekte armen en benen en de voeten op een lijn.

 

De schijvenhalter is een metalen draagstang waarop ter verhoging van het gewicht metalen schijven kunnen worden aangebracht. De halters hebben een internationale vaste maat. Op de aangrijpplaatsen mag de stang niet glad zijn.

Het gewicht van de metalen halterschijven varieert van 0,5 tot 25 kilogram, de doorsnede bedraagt 13 tot 45 centimeter.

Al naargelang hun gewicht zijn ze gecodeerd met verschillende kleuren:

Rood groot 25 kg klein 2,5 kg
Blauw groot 20 kg klein 2 kg
Geel groot 15 kg klein 1,5 kg
Groen groot 10 kg klein 1 kg
Wit groot 5 kg klein 0,5 kg

 

De tweekamp bij het gewichtheffen bestaat uit de onderdelen: trekken en stoten. Het grootste gewicht kan bij het stoten omhoog gebracht worden. Het is de bedoeling om het gewicht via de kortste weg, dus loodrecht, boven het hoofd te brengen. Daarvoor zijn een grote concentratie, een goede greep, kracht en een goede stand noodzakelijk.

Sportlocaties voor gewichtheffen

Clubs voor gewichtheffen