Stadsmagazine juni 2014 - page 10

10
STADSMAGAZINE
Groenten uit Gent
GENT EN GARDE!
De stadsboerderij aan Het Heiveld en de
buurttuin bij De Vijvers zijn geen alleen-
staande projecten.
Op meerdere tijdelijk
braakliggende terreinen van de Stad wordt
ingezet op stadslandbouw, vertelt Katrien
Verbeke van de Milieudienst. “Op de Ton-
deliersite in het Rabot is er een stadsakker
die door de buurt beheerd wordt en aan
de Oude Dokken aan de Dampoort werd
een grote stadstuin met een bloemen-
weide geopend. Je vindt er ook 'torens'
waar aardappelen worden geteeld en een
insectenmuur. Er scharrelen ook kippen
rond. Buurtbewoners kunnen er hun eigen
kip adopteren: ze krijgen niet alleen verse
eitjes, ze kunnen er ook keukenafval aan
kwijt.”
Info
:
Milieudienst
Braemkasteelstraat 41, 9050 Gent
09 268 23 29
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Bevoegd: schepen Tine Heyse
Op zoek naar een kraakverse lunch? In ‘Le Petit Botanique’, het nieuwe pop-up restaurant in de kantine van DOK (de
ontmoetingsplek op de site van de Oude Dokken), kun je elke middag terecht voor een maaltijd die pas is geplukt.
Alle geserveerde groenten en kruiden zijn er met liefde geteeld op de Gentse stadsboerderij. Die werd begin dit jaar
aangelegd op de terreinen van woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg.
De stadslandbouwtuin heet eveneens ‘Le
Petit Botanique’, maar echt
petit
kun je hem
met z’n 7.000 vierkante meter niet noemen.
Op het veld scharrelen kippen rond. In de
groentebedden staat van wortelpeterselie tot
rode kool en van pastinaak tot pompoen.
“In de serre kweken we zuiderse gewassen en
de plantenbakken rond de tuin zijn gevuld
met kruiden”, vertelt boer Martin Rebry. Hij
heeft jaren ervaring als biotuinier en kweekt
100% puur natuur. “Er komen geen pestici-
den of kunstmest aan te pas. Onze groenten
en kruiden zijn gezond en verser dan vers:
wat we ‘s morgens oogsten, wordt diezelfde
dag verwerkt in het restaurant.”
EXTRA JOBS
Daar tovert chef Joachim Haemers elke
weekdag, naargelang het aanbod, een lekkere
lunch op tafel. “Je krijgt dus vooral groenten
op je bord”, vertelt hij. “Maar dat betekent
niet dat je hier enkel vegetarisch kunt eten.
We hebben ook vlees op het menu, dat halen
we bij bioboeren in de buurt. En onze vis
komt uit de Noordzee, we kiezen resoluut
voor de korte voedselketen: minder kilome-
ter smaakt beter.”
Net als Martin werd kok Joachim onder de
arm genomen door de Gentse sociale werk-
plaatsen Compaan en Labeur. Samen runnen
ze de moestuin en het restaurant. “We sloten
ook een samenwerkingsovereenkomst met
het OCMW”, vertelt Barbara Vanthorre van
Compaan. “De stadsboerderij ligt op een van
hun terreinen en ze zorgen voor de toelei-
ding van extra arbeidskrachten die op hun
eigen tempo op het veld aan de slag gaan.”
GROENE ZORG
Geert Roggeman, directeur van woonzorg-
centrum Het Heiveld, vindt de stadsboerde-
rij alvast een aanwinst: “Het veld is een trek-
pleister geworden voor onze bewoners. Op
termijn zal de boerderij plaats moeten maken
voor serviceflats, maar intussen genieten we
van al dat groen en de levendigheid hier.”
De Gentse OCMW woonzorgcentra zetten
trouwens al langer in op groene zorg. Zowel
in wzc Het Heiveld in Sint-Amandsberg als
in wzc De Vijvers in Gentbrugge hebben ze
bijvoorbeeld
‘een lochtink op huugte’
. “Onze
bewoners tuinieren in plantenbakken”,
vertelt directeur Dirk Beyens. “Dat is mak-
kelijker voor rolstoelgebruikers. Dit voorjaar
hebben we er een buurttuin van gemaakt:
de moestuin wordt nu onderhouden door
bewoners, buren en de kinderen van twee
nabijgelegen scholen. Dat levert niet alleen
lekkere kost, maar vooral heel veel ontmoe-
tingen op.” De buurttuin krijgt steun van
stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ en
vormt de aanloop naar de heraanleg van park
De Vijvers, waar in de toekomst ook een
publieke moestuin komt.
Stadslandbouwrestaurant ‘Le Petit
Botanique’
is elke werkdag open van 11.30
tot 14 uur, en nog tot 26 september te gast op
DOK (splitsing Koopvaardijlaan-Afrikalaan).
Telefonisch reserveren op 0471 19 28 19 of
09 266 18 18.
’S MORGENS
NOG OP HET VELD
Info
OCMW Gent
Wzc Het Heiveld
Antwerpsesteenweg 776, Sint-Amandsberg
Wzc De Vijvers
Walstraat 1, Gentbrugge
8
Bevoegd: OCMW-voorzitter Rudy Coddens
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...24
Powered by FlippingBook