Gent zoekt een partner om zo'n centrum op te richten voor het zuiden van Gent, waar verschillende economische projecten gepland staan.

In het zuiden van Gent, ook bekend als de zuidelijke mozaïek, staan verschillende economische projecten gepland. Om deze ontwikkelingen ten volle te laten plaatsvinden en om toekomstige uitbreidingen of projecten niet te hypothekeren, zijn ingrepen op vlak van mobiliteit noodzakelijk. De Stad Gent zoekt daarom een partner om een mobiliteitscoördinatiecentrum voor dat gebied op te richten.

De Stad Gent is meer bepaald op zoek naar een partner die het mobiliteitsmanagement op een overkoepelend niveau kan invullen en coördineren. Die partner kan bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere actoren ondersteunen bij de uitwerking van hun intern mobiliteitsbeleid en hen concrete duurzame mobiliteitsoplossingen aanbieden.

Innovatiepartnerschap

De Stad wenst met deze partner een innovatiepartnerschap af te sluiten om dat integrale mobiliteitsmanagement te ontwikkelen, te organiseren, te operationaliseren en te coördineren. Dit onder de naam ‘Mobiliteitscoördinatiecentrum’ of kortweg MCC. Door in overleg te gaan met bedrijven, overheden en vervoersaanbieders kan het MCC de werkgerelateerde mobiliteit naar en binnen het gebied verbeteren en verduurzamen. Bedoeling is dat door het ontstaan van schaaleffecten efficiëntere oplossingen worden geboden en dat de bedrijven warm worden gemaakt om deel te nemen.

Omdat de dienstverlening die de Stad voor ogen heeft niet zo maar beschikbaar is op de markt, zoekt de Stad een partner die met haar en in nauwe samenwerking met de actoren een pilootproject wil doorlopen dat maximaal tot 31 december 2021 duurt in de vorm van een innovatiepartnerschap.

Praktisch

Geïnteresseerden die een projectvoorstel willen indienen kunnen dat doen tot dinsdag 24 april 2018 om 9.15 uur.

Meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het indienen van een projectvoorstel alsook het eindrapport van de visiestudie mobiliteitscoördinatiecentrum vindt u hier:

Procedure en voorwaarden voor het indienen van een projectvoorstel (pdf)

Nota Mobiliteitscoördinatiecentrum Zuidelijke Rand Gent (pdf)