Een buurtpark middenin de wijk, omgeven door 40 nieuwe woningen.

Op de plaats waar vroeger twee cités en een complex met garageboxen stonden, ligt nu het Acaciapark, een buurtpark dat meteen aan de Rode Loper grenst. In en rond het park bouwde een maatschappij voor sociale huisvesting 40 sociale huurappartementen.

Verbinding

Drie bomengroepen beklemtonen de toegangen tot het park. Twee kasseistroken vertrekken vanuit de Kastanjestraat in de richting van de nieuwe woningen. Zij zorgen voor een duidelijke verbinding tussen de Rode Loper en de nieuwe woningen, én verwijzen tegelijk naar de vroegere beluikstraatjes op deze plek: de Sikkelstraat en de Brunelstraat.

Parkeren

De bewoners van de nieuwe appartementen parkeren hun auto onder de gebouwen. Bezoekers kunnen terecht op een kleine buurtparking.

Bewoners van de aanpalende Hulstboomstraat en Acaciastraat kregen de kans om hun tuin uit te breiden tot aan het Acaciapark.