Stadsvernieuwing, met nieuwe parken, pleinen en gebouwen, én aandacht voor het sociale, culturele en economische leven in de wijk.

Groenevalleipark

Het grootste en meest avontuurlijke park van de wijk, om te spelen, te wandelen, te picknicken en te sporten.

Lees meer