Hoe kunt u een bouwmisdrijf of een vermeende bouwovertreding melden?

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening die strafbaar gesteld zijn door de wetgeving.

Het kan hierbij gaan om werken die worden uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden en die:

  • In strijd zijn met de vergunning
  • In strijd zijn met een ruimtelijk uitvoeringsplan
  • In strijd zijn met een stedenbouwkundige verordening
  • In strijd zijn met en verkavelingsverordening
  • Vergunningsplichtig zijn maar waar geen vergunning voor werd aangevraagd.

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu controleert omgevingsvergunningen op het grondgebied van Gent.

Melden vermeend bouwmisdrijf via de Balie Bouwen

  • Wil u informatie over bouwmisdrijven?
  • Meent u dat ergens bouwwerken worden uitgevoerd zonder of niet volgens de nodige vergunning (zowel verbouwingen als nieuwbouw)?
  • Meent u dat ergens verbouwingswerken worden uitgevoerd zonder of niet volgens de nodige vergunning?

De medewerkers van de Balie Bouwen zijn uw eerste aanspreekpunt om een vermeend bouwmisdrijf te melden. Zij kunnen nagaan of voor een bepaald adres een omgevingsvergunning werd aangevraagd of een melding van werken werd gedaan.

Voor dringende interventies na de kantooruren en in het weekend kan u contact opnemen met de politie. Zij zijn eveneens bevoegd voor deze materie. 

Bouwtoezicht volgt verder op

Indien de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu het nodig acht, wordt een controleur op pad gestuurd om de nodige vaststellingen te doen.

Let wel!

  • De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheid, waterschade... Voor dergelijke 'burgerlijke zaken' kunt u contact opnemen met het justitiehuis.
  • Anonieme klachten worden niet behandeld.