Deze subsidie is een financiële ondersteuning van Stad Gent om kwetsbare doelgroepen kwaliteitsvol te huisvesten.

OPGELET: De aanvraagtermijn van de projectoproep is verstreken. U kunt vanaf 10 december 2018 geen aanvraag meer indienen. 

Beschrijving
Met dit subsidiereglement voor een projectoproep ambieert de Stad Gent een concrete aanbodverruiming op de huurmarkt via private initiatieven.

De Stad Gent moedigt middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk aan om zelf creatieve oplossingen te vinden inzake kwalitatieve betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt.

Voorwaarden
De voorwaarden vindt u terug in het subsidiereglement.
U kan een aanvraag indienen tot en met 9 december 2018.

Bedrag
Het maximumbedrag dat via deze subsidie kan worden verkregen is 22.000 euro. Alle kosten moeten worden bewezen aan de hand van facturen.

Procedure
U dient uw aanvraag in via het e-formulier.
Opgelet: Indien u een subsidie-aanvraag wil indienen op papier, contacteer dan Caroline Beyers van de Dienst Wonen op het nummer 0499 80 89 74. Omwille van de korte indieningsperiode is het noodzakelijk dat u contact opneemt teneinde tijdig uw aanvraag te kunnen doen.

De Stad Gent beoordeelt uw aanvraag in samenwerking met een externe expert.

U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Bekijk hier het subsidiereglement.