Meer informatie over de toekomstige aanpak van het Viaduct B401.

Voor een betere leefbaarheid en duurzame mobiliteit

Het viaduct is momenteel de belangrijkste invalsweg en brengt de verschillende autosnelwegen E40, E17 en de stadsring R40 tot in het hart van de Stad. Dat brengt de nodige mobiliteits- en parkeerproblemen met zich mee. Bovendien heeft dit een grote impact op de leefbaarheid van de Gentenaar. Bedoeling is een meer duurzame mobiliteit en een betere levenskwaliteit in de omliggende wijken te krijgen. Als eerste stap stelde de Stad Gent daarom in 2017 een studieteam aan dat bestaat uit Tractebel Engineering NV - 51N4E - Kobe Boussauw - Granstudio - Leeke Reinders en Jan Willem Van der Schans. Hiermee gaf de Stad het startsein voor de uitwerking van een stedenbouwkundig en verkeerskundig concept. Dit gebeurde via het uitvoeren van een verkennend ruimtelijk onderzoek waarbij het studieteam mogelijke toekomstscenario's voor het Viaduct B401 aan de wijken Ledeberg en Bellevue en in het Zuidpark onderzocht.

Studieteam aan het werk

Het studieteam begon zijn onderzoek in september 2017 en kreeg hiervoor 1 jaar de tijd. Hierbij werd gezocht naar toekomstmogelijkheden rond duurzame mobiliteit én naar andere invullingen voor de ruimte die hierbij kan vrijkomen op, onder en naast het viaduct. Een analyse van de huidige toestand bracht alle sterktes en knelpunten in beeld.

De studie vertrok van een aantal uiteenlopende verhaallijnen, verbeeldingen en concepten om de toekomst van het viaduct vorm te geven: gaan we voor vergroening of vertrekken we vanuit verdichting of kunnen we beide verzoenen? Wat is de mogelijke rol van het viaduct in elk verhaal? Wat met de mobiliteit, op korte en lange termijn? Laten we het viaduct deel uitmaken van een nieuwe aantrekkelijke stedelijke ruimte? Wordt het viaduct omgevormd tot een drager voor fiets- en andere duurzame vervoersmiddelen? Of wordt het één langgerekte groene zone met aandacht voor water en natuur, …

Oog voor participatie

De keuze voor het studieteam rond Tractebel en 51N4E is niet toevallig. Zij werden gekozen op basis van hun visie en plan van aanpak met oog voor participatie. De Stad Gent werkte samen met het studieteam een participatief traject uit waarbij ze samen met gebruikers, bewoners, overheden, etc.  nadachten, experimenteerden en nieuwe ideeën uitprobeerden. 

De resultaten van de studie

Het resultaat van deze studie is een samenhangend verhaal geworden voor de aanpak van de viaduct en omgeving. Het is een doordachte en gedragen visie waarmee het overleg met de verschillende overheden kan aangegaan worden om tot een realiseerbaar project te komen. Het is een verhaal van transitie, een geleidelijke overgang via haalbare, en soms tijdelijke, tussenstappen naar een duurzame mobiliteit en leefbare stedelijke omgeving. Onderaan deze pagina kunt u de volledige studie raadplegen.

B401 luchtfoto