Het Lichtplan zorgt niet alleen voor een mooie verlichting, maar bespaart ook energie op de volledige openbare verlichting.

Doelstelling

De doelstelling is dubbel:

 1. Een aanzienlijke milieuwinst boeken
 2. Een forse besparing op de energiefactuur realiseren.

REG- acties

De Stad Gent is al meer dan tien jaar bezig aan de realisatie van het lichtplan. Rationeel energiegebruik (REG) is hier een wezenlijk onderdeel van. Stad Gent wil energie op de volledige openbare verlichting besparen door:

 • een weldoordachte keuze van (niet)-verlichtingsprincipes en
 • toepassing van hedendaags verlichtingsmateriaal.  

Acties zowel in bestaande wijken als in nieuwe stadsontwikkelingen 

 • In de bestaande wijken en publieke ruimte was  de doelstelling om tegen 2020 een energiebesparing van 20% te bereiken, ten opzichte van het referentiejaar 2008 (nulmeting). Deze doelstelling werd al behaald met de REG-acties uitgevoerd in 2010-2012.
 • Stad Gent heeft zich geëngageerd om nog verdere REG-acties  te voeren voor extra energiebesparing met het REG-actieplan 2014-2019.
 • In nieuwe stadsontwikkelingen (bijkomende verkavelingen,bedrijventerreinen en grote projecten, zoals The Loop en Oude Dokken), moeten hedendaagse energiezuinige verlichtingstechnologieën voorzien, rekening houdend met de (niet-)verlichtingsprincipes van het Lichtplan.
 

Maatregelen om energie te besparen uit REG-actieplannen:

 • Vervanging van kwikdamplampen volgens ‘Eu-verplichting'
 • Vervanging van traditionele verkeerslichten door LED-verlichting
 • Verlagen van het gemiddeld vermogen van de lampen met minstens 1 niveau
 • Het behoud van armaturen en masten en de vervanging van het optisch deel door nieuwe generatie lampen met elektronische voorschakelapperatuur
 • Geen nieuwe masten voorzien. Daarvoor is immers een aanpassing van de ondergrondse kabelnetten nodig.

Energiebesparing zowel voor openbare als voor sfeerverlichting

De openbare verlichting in Gent bestaat uit functionele straatverlichting, monument- en sfeerverlichting. Netbeheerder Eandis staat, in opdracht van de Stad Gent,  in voor de uitvoering van de openbare verlichting; meer concreet zorgt Eandis onder andere voor de plaatsing, onderhoud en vervanging van de verlichting volgens de richtlijnen van het Lichtplan.

De functionele straatverlichting brandt continu van zonsondergang tot zonsopgang, terwijl de sfeerverlichting en de monumentverlichting om middernacht doven.

De drie torens van Gent zijn de enige monumenten waarvan de verlichting ’s nachts continu doorbrandt. Het aandeel monument- en sfeerverlichting bedraagt 6 tot 10% van het totale energieverbruik voor openbare verlichting. Ook voor de toekomst wil de Stad Gent nog verder energie besparen.

Nood aan meer professionele informatie?Lees onze pagina met professionele info

Lees meer over: energie, duurzaamheid, lichtplan

verlichting Groene Valleipark