Het lichtplan pakt de lichthinder en lichtvervuiling aan in de binnenstad, buitenrand en in de toekomst ook in de Kanaalzone.

lichtvervuiling en lichthinder

De toenemende 24-uurseconomie geeft naast kansen ook nieuwe problemen. Twee neveneffecten hiervan zijn lichtvervuiling en lichthinder.

  • Lichtvervuiling is de overbelichting van de nachtelijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht.
  • Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden.

Aanpak van het Lichtplan

1. De juiste hoeveelheid licht op de juiste plaats.

Doordat het Lichtplan beter verlicht op de juiste plaats (geen storende lichtreclames), voor de juiste activiteiten, op het juiste tijdstip en met de juiste technologie, wordt het algemene verlichtingsniveau van de volledige stad verminderd.

2. Gebruik van de juiste materialen

De juiste posities en hoogtes van lichtpunten bepalen de mate van lichthinder en lichtvervuiling. De Stad Gent houdt  hiermee bij ontwerpfase telkens rekening.Vlakke in plaats van bolle lichtkappen vermijden verblinding. In groenparken voorziet de stad Gent indirecte verlichting (lichtbron zelf is niet zichtbaar), waardoor de verlichting niet langer de kruin van de bomen aanlichten en zo de fauna en flora nachtrust gunt.

3. Plan voor bedrijven in Kanaalzone

De derde fase van het Lichtplan voor de Kanaalzone legt sterk de nadruk op het tegengaan van lichthinder. De nachtelijke activiteiten zijn hierbij bepalend. Weinig of geen activiteit betekent ook minder of zelfs geen licht. Hoeft de verlichting van bijvoorbeeld fabrieksterreinen en parkeerterreinen van kantoorcomplexen de hele nacht te blijven branden? Moet alle verkeersverlichting ’s nachts even intens blijven?

De derde fase van het Lichtplan biedt enkele concrete oplossingen. Zo krijgen bedrijven advies over welke verlichtingsopstelling het beste resultaat geeft en welke Europese verlichtingsnormen ze moeten naleven.

4. Aanpak storende verlichting - advies en reglementering

Felverlichte uithangborden of verblindende spots aan gevels, té felle etalageverlichting, slecht geplaatste verlichting… kunnen hinderlijk zijn en het nachtelijke straatbeeld verstoren. Soms bestaat de oplossing uit deskundig advies en enkele eenvoudige ingrepen, zoals een armatuur anders richten of een andere lamp gebruiken.

Om lichthinder tegen te gaan, werkt de Stad Gent op twee sporen:

  • Informatie en sensibilisering (communicatie)
  • Normering en handhaving (verlichtingsnormen, vergunningen, reglementen…). In het lichtplan staan al richtlijnen voor private verlichting.

Verdere reglementering wordt dynamisch en aanpasbaar uitgewerkt per stadsdeel.

Lees meer over: lichtplan

Lichthinder aan de Nieuwbrug voor realisatie Lichtplan - © J. Martens