Gent is een stad die voortdurend in beweging is. Tal van grote projecten en kleinere woonprojecten veranderen het beeld van de stad en zorgen voor een constante dynamiek. Deze grote projecten hebben als doel verloederde wijken of stadsdelen een nieuw elan te geven, er de levenskwaliteit te verhogen en extra woongelegenheden te creëren in combinatie met andere stedelijke functies. Om deze projecten te realiseren is er een breed beleidskader nodig. Waar kunnen nieuwe woningen bijkomen en hoeveel? Hoe kunnen we deze woningen in een leefbare, groene omgeving inpassen? Met oog voor de klimaatuitdagingen van de toekomst en in relatie tot een goed gestructureerd openbaar domein? Dit alles krijgt een antwoord in onderstaande beleidsdocumenten.

Beleidskader voor nieuwe stadsvernieuwings- en woonprojecten

Duurzaamheidsmeters

Duurzaamheidsmeters helpen de Stad Gent en private ontwikkelaars om de duurzaamheid van stadsprojecten en economische sites te verhogen.

Lees meer

Water in de stad

De Stad Gent en De Vlaamse Waterweg hebben samen een gemeenschappelijk gedragen beleidsvisie uitgewerkt over water in de stad Gent.

Lees meer