Wil u een regenwaterafvoerpijp plaatsen tegen uw voorgevel? Vraag dan tijdig uw vergunning aan.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wil u een regenwaterafvoerpijp plaatsen tegen uw voorgevel die op de rooilijn staat? Dan heeft u een vergunning van de Stad Gent nodig.

Bedrag

Om een regenwaterafvoerpijp tegen uw voorgevel te plaatsen moet u geen belasting of vergoeding betalen aan de Stad Gent.

Uitzonderingen

U moet geen vergunning aanvragen voor de aansluiting van een regenwaterafvoerpijp:

  • wanneer de gevel waar de regenwaterafvoerpijp op gemonteerd wordt niet op de rooilijn ligt
  • wanneer er een stuk privéterrein ligt tussen uw voorgevel en het trottoir of de rijbaan
  • wanneer de regenwaterafvoerpijp in de gevel is ingewerkt.

Let op!

Neem steeds contact op met Farys voor de aansluiting van uw regenwaterafvoerpijp op het juiste afvoersysteem.

Procedure

Het aanvraagformulier kunt u ofwel

  • mailen naar innames@stad.gent
  • opsturen t.a.v. de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
    Afdeling Innames Publieke Ruimte - Botermarkt 1 - 9000 Gent
  • afgeven aan de Balie Bouwen
    Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent

Uiterlijk 1 week na ontvangst van het aanvraagformulier wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Contacten