U verbetert of renoveert uw woning(en) in de wijk Rabot-Blaisantvest? Profiteer van gratis technisch advies en premies.

Inhoudstafel

Beschrijving

Volgende werken komen in aanmerking voor de subsidie Wijk in de steigers:

 • Vochtweringswerken
 • Werken aan de installatie voor de verwarming en warm water
 • Elektriciteitswerken
 • Installatie elementair sanitair (wc, bad, douche, lavabo)
 • Stabiliteitswerken (balken, draagvloeren, ...)
 • Opmaak energieprestatiecertificaat

U kunt de subsidie per onderdeel van de werken aanvragen zodat u de werken gefaseerd kunt uitvoeren. Eigenaars uit inkomenscategorie 1 kunnen de subsidie ook voor de uitvoering van de werken aanvragen en krijgen extra begeleiding.

 

Voorwaarden

De eerste voorwaarde is dat de woning in het projectgebied van Wijk in de steigers ligt.

Verder zijn er voorwaarden m.b.t. uw inkomen, de woning waarin u de werken uitvoert en de uitvoering van de werken zelf.

U komt in aanmerking als u zelf in de woning woont of als u de woning verhuurt aan een natuurlijk persoon, een sociaal of stedelijk verhuurkantoor.

U kunt de voorwaarden in detail nalezen en de stratenlijst raadplegen in het subsidiereglement (artikel 3) of u laten informeren in de woonwinkel Rabot-Blaisantvest.

Wanneer aanvragen?

Als u de subsidie aanvraagt "na" de uitvoering van de werken kunt u een aanvraag indienen tot 31 december 2018.
Als u de subsidie aanvraagt "voor" de uitvoering van de werken kunt u een aanvraag indienen tot 30 juni 2018.

Bedrag

Het subsidiebedrag is een percentage van de kostprijs van de uitgevoerde werken waarvoor u facturen indient. Het gaat om de kostprijs inclusief BTW.

Het maximum subsidiebedrag bedraagt 5.000 euro voor aanvragers uit categorie 1, 4.000 euro voor aanvragers uit categorie 2 en 3.000 euro voor aanvragers uit categorie 3. Vanaf 1 maart 2018 kunnen eigenaar-verhuurders een subsidiebedrag van maximum 10.000 euro ontvangen indien ze hun gerenoveerde woning verhuren aan huuringent of aan een sociaal verhuurkantoor.

Technisch advies en renovatiebegeleiding

Zorgeloos en vakkundig renoveren?

U staat er niet alleen voor! Een technisch expert ondersteunt u tijdens het plannen en de uitvoering van de werken in uw woning.  U vindt hem elke dinsdag (8.30 tot 12 uur) in de woonwinkel Rabot-Blaisantvest. Een afspraak maken is niet nodig. Krijgt u liever advies aan huis? Maak een afspraak op 0497 800 174.

De expert helpt u met technisch advies over de geplande werken, de keuze van materialen en technieken, het opstellen van een plan van aanpak, het vinden van geschikte aannemers, het vergelijken van offertes en hij volgt de uitvoering van de werken aan huis op.

Deze dienstverlening is gratis en op maat van uw woning. Maak er gebruik van!

Betaalbaar renoveren?

Naast de subsidie Wijk in de steigers komt uw renovatie mogelijk in aanmerking voor extra subsidies. Wilt u alle subsidies benutten? Laat u adviseren in de woonwinkel.

Benodigdheden

Maak een "Mijn Gent" account aan indien u uw status van uw aanvraag wilt opvolgen. Hou uw eID of token bij de hand.

Documenten nodig voor een aanvraag "na" de werken:

 1. Gedetailleerde facturen opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de aankoop van materialen staven. De facturen vermelden minstens:
  - naam van de aanvrager
  - adres van de werken
  - opsomming van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen
  - indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer
  - kostprijs inclusief en exclusief BTW
 2. Aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 3 jaar geleden van alle meerderjarige personen die op de aanvraagdatum ingeschreven zijn op het adres van de aanvrager
 3. Bewijs van kinderen ten laste (indien ouder dan 18 jaar)
 4. Bewijs van handicap (indien van toepassing)
 5. Indien een stedenbouwkundige vergunning verkregen is voor de uitgevoerde werken: een kopie van de stedenbouwkundige vergunning
 6. In geval van verhuring: een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst of een kopie van de reeds gesloten huurovereenkomst waaruit blijkt dat de woning na afloop van de werken als hoofdverblijfplaats verhuurd zal worden aan een natuurlijk persoon (cf. artikel 4 § 1, b, 3 van het subsidiereglement)
 7. In geval van elektriciteitswerken: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme van de volledige installatie
 8. In geval van werken aan de gasinstallatie: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme of een erkende aannemer van de installatie.

Documenten nodig voor een aanvraag "voor" de werken:

Eerste stap

 1. Gedetailleerde offertes opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de aankoop van materialen ramen. De offertes vermelden minstens:
  - naam van de aanvrager
  - adres van de woning waar de werken zullen uitgevoerd worden
  - opsomming van de uit te voeren werken en/of aan te kopen materialen
  - indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer
  - kostprijs inclusief en exclusief BTW
 2. Aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 3 jaar geleden van alle meerderjarige personen die op de aanvraagdatum ingeschreven zijn op het adres van de aanvrager
 3. Bewijs van kinderen ten laste (indien ouder dan 18 jaar)
 4. Bewijs van handicap (indien van toepassing)
 5. In geval van verhuring: een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst of een kopie van de reeds gesloten huurovereenkomst waaruit blijkt dat de woning na afloop van de werken als hoofdverblijfplaats verhuurd zal worden aan een natuurlijk persoon (cf. artikel 4 § 1, b, 3 van het subsidiereglement).

Tweede stap

 1. Gedetailleerde facturen opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de aankoop van materialen staven. De facturen vermelden minstens:
  - naam van de aanvrager
  - adres van de werken
  - opsomming van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen
  - indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer
  - kostprijs inclusief en exclusief BTW
 2. Indien een stedenbouwkundige vergunning verkregen is voor de werken: een kopie van de stedenbouwkundige vergunning
 3. In geval van elektriciteitswerken: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme van de volledige installatie
 4. In geval van werken aan de gasinstallatie: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme of een erkende aannemer.

Procedure

 • U vraagt de subsidie aan via het voorziene aanvraagformulier. Het formulier is beschikbaar in de woonwinkel Rabot-Blaisantvest en op de website van Stad Gent.
 • De uiterste aanvraagdatum voor een aanvraag
  - voor de uitvoering van de werken is 30 juni 2018
  - na de uitvoering van de werken is 31 december 2018
 • Voeg telkens de nodige bewijsstukken toe
  - aanvraag voor de uitvoering van de werken: gedetailleerde offertes
  - aanvraag na de uitvoering van de werken: gedetailleerde facturen
 • Let op: minimale bedrag van elke factuur moet 50 euro bedragen
 • U bezorgt uw aanvraag
  - per post aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Wonen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent of
  - persoonlijk tegen ontvangstbewijs in de woonwinkel Rabot-Blaisantvest, Jozef II-straat 104-106, 9000 Gent of
  - digitaal via de website van Stad Gent.
 • De Dienst Wonen beoordeelt de aanvraag en vraagt eventueel bijkomende bewijsstukken op en informeert u over de beslissing.

Contacten