Een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen kost 108 euro.

Inhoudstafel

Beschrijving

Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister.

Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed.

Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:

  • of voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  • ​of op het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;
  • of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding;
  • of er op het goed een voorkooprecht rust.

Zowel particulieren als notarissen en vastgoedmakelaars kunnen een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen.

Bedrag

Een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen kost 108 euro.

De prijs voor het verstrekken van administratieve inlichtingen over onroerende goederen is bepaald in het retributiereglement van de Stad Gent.

De uittreksels krijgt u per post toegestuurd, dit duurt ongeveer 30 dagen. Na de aflevering van het uittreksel krijgt u een factuur toegestuurd voor de betaling.

Procedure

U kan een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen bij de afdeling Notarisvragen. Deze dienst is elke werkdag telefonisch te bereiken op het nummer 09 266 79 85 van 9:00 uur tot 12:30 en van 14:00 tot 16:30.

Het aanvraagformulier kan u:

  • opsturen naar de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, afdeling Notarisvragen, Botermarkt 1 te 9000 Gent;
  • mailen naar notaris@stad.gent;

Contacten