Een conformiteitsattest attesteert dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.

Voorwaarden

Wanneer een conformiteitsattest aanvragen?

 • Als een woning geïnventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar.
  Een conformiteitsattest kan dan aantonen dat ondertussen wel aan de normen is voldaan.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.
  Bijvoorbeeld voor het behouden van de afwijking op de oppervlaktenorm bij kamerwoningen.
 • Om sommige toelagen van de Stad Gent te kunnen bekomen.
 • Vrijwillig, om aan te tonen dat uw huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Een conformiteitsattest kan vrijwillig aangevraagd worden door:

 • verhuurder;
 • eigenaar.

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een onderzoek:

 • door de afdeling woontoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent;
 • door Wonen Vlaanderen.

Wat met de geldigheid?

 • het attest is 10 jaar geldig;
 • blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt (hangt met andere woorden vast aan het pand);
 • kan vervallen wanneer de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard of wanneer er bijvoorbeeld een proces verbaal van huisjesmelkerij is opgesteld.

Procedure

Waar dient u de aanvraag voor een conformiteitsattest in?

 • U kunt de aanvraag afgeven tegen ontvangstbewijs bij de Dienst Wonen of in een woonwinkel van de Stad Gent.
 • Of opsturen per post naar de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Of mailen naar toezicht@stad.gent

De administratieve verwerking van de aanvraag kan tot 60 dagen duren.

Contacten