Een conformiteitsattest attesteert dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat een woning, huur- of kamerwoning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen.

Voorwaarden

Wanneer een conformiteitsattest aanvragen?

 • Als een woning geïnventariseerd staat als ongeschikt of onbewoonbaar.
  Een conformiteitsattest kan dan aantonen dat ondertussen wel aan de normen is voldaan.
 • Om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.
  Bijvoorbeeld voor het behouden van de afwijking op de oppervlaktenorm bij kamerwoningen.
 • Om sommige toelagen van de Stad Gent te kunnen bekomen.
 • Vrijwillig, om aan te tonen dat uw huur- of kamerwoning voldoet aan de Vlaamse Wooncode.

Wie kan een conformiteitsattest aanvragen?

Een conformiteitsattest kan vrijwillig aangevraagd worden door:

 • verhuurder;
 • eigenaar.

De aanvraag gebeurt ook vaak in het kader van een onderzoek:

 • door de afdeling woontoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent;
 • door Wonen Vlaanderen.

Wat met de geldigheid?

 • het attest is 10 jaar geldig;
 • blijft ook geldig wanneer het pand verkocht wordt (hangt met andere woorden vast aan het pand);
 • kan vervallen wanneer de woning opnieuw ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard of wanneer er bijvoorbeeld een proces verbaal van huisjesmelkerij is opgesteld.

Bedrag

Bij een aanvraag van een conformiteitsattest voor kamers wordt de eerste controle uitgevoerd door een controleur van de Stad Gent samen met de preventionist van de brandweer. Alle prestaties van de brandpreventiedienst moeten betaald worden conform het tarief van hun retributiereglement. Het volledige reglement vindt u terug op https://www.brandweerzonecentrum.be/wat-kost-dat  

De prestaties van de Stad Gent zijn gratis. 

Procedure

Waar dient u de aanvraag voor een conformiteitsattest in?

 • U kunt de aanvraag afgeven tegen ontvangstbewijs bij de Dienst Wonen of bij de Woonwijzer van de Stad Gent.
 • Of opsturen per post naar de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Of mailen naar toezicht@stad.gent

De administratieve verwerking van de aanvraag kan tot 60 dagen duren.

Contacten