Voor elke inname van de publieke ruimte is een vergunning nodig.

Inhoudstafel

Beschrijving

Via het digitale invulformulier kunt u als aannemer, nutsmaatschappij of openbare dienst de volledige signalisatie (werfsignalisatie, wijzigingen in circulatie, omleidingsborden, ...) en bijkomende innames (werfmateriaal en -materieel) aanvragen voor de volgende types werken:

 • het uitvoeren van infrastructuurwerken
 • het aanleggen van nutsvoorzieningen
 • mobiele werken op de rijbaan

Procedure

Via de link in de rechterbovenhoek van deze pagina vindt u het digitale invulformulier terug. U kunt het formulier invullen als bouwheer, als aannemer of als signalisatieverantwoordelijke.

Hoe gaat u te werk?
 • Kies in het digitale loket, voor de optie 'infrastructuur en nutswerken'.
 • Teken daar alle innames in, die u nodig heeft voor de uitvoering van uw werken.
 • Denk daarbij aan:
  • werk-, en werfzones
  • stockagezones
  • laad-, en loszones
  • ...
 • U krijgt er meteen ook een zicht op andere innames die in dezelfde periode, op dezelfde locatie, zijn aangevraagd of vergund.
Signalisatieplan
 • Voeg een correct signalisatieplan toe bij uw aanvraag. Hierin beschrijft u gedetailleerd hoe het verkeer zal circuleren of zal omgeleid worden.
 • Een signalisatieplan zorgt steeds voor een veilig alternatief op het moment van de werken.
 • Een goed signalisatieplan bestaat daarom ook uit een aantal onderdelen:
  • een exacte aanduiding van de locatie van de inname
  • een exacte aanduiding van juiste verkeersborden (in bijlage bevinden zich de mogelijke opties)
 • Een signalisatieplan moet steeds de specifieke situatie op het moment van de werken weergeven. Een standaardplan volstaat dus niet!
Contactgegevens

Na een eerste aanvraag, worden uw ingevulde contactgegevens opgeslagen in ons systeem en gekoppeld aan uw KBO-nummer.
Bij een volgende aanvraag met hetzelfde KBO-nummer, zal u deze gegevens niet opnieuw moeten ingeven.

Minderhinder

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties. Pas daarna wordt er vergund. Hierbij werken alle stadsdiensten met het minderhinderprincipe. Dit betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Verlenging

Indien u een verlenging van een bepaalde vergunning nodig heeft, dan moet u zich opnieuw aanmelden op ons digitaal loket (link rechtsboven). U kunt daar voor de optie 'verlenging' kiezen. U heeft hiervoor het vergunningsnummer van de lopende vergunning nodig.

Wijziging

Indien u een wijziging van een bestaande vergunning nodig heeft, dan neemt u contact op met de Afdeling Innames Publieke Ruimte van de Stad Gent. U vindt de contactgegevens hieronder.

Contacten