Hoe vraag ik een controle van een bouwlijn aan?

Inhoudstafel

Beschrijving

Dit moet gebeuren vóór de aanvang van de bouwwerken.

Voorwaarden

Wanneer de stad u meedeelt dat uw stedenbouwkundige vergunning werd goedgekeurd, dan vindt u bij de stukken die u hierover worden opgestuurd ook een ‘aanvraag controle bouwlijn’.

Procedure

De bouwheer moet een controle van de bouwlijn aanvragen bij de landmeetcel van de stad Gent:

  • zodra de bouwheer de bouwlijnen op het terrein heeft uitgezet;
  • en ten laatste 15 dagen voor de start van de bouwwerken.

De aanvraag gebeurt via het 'aanvraagformulier controle van een bouwlijn'.
Dit document kunt u mailen naar landmeetcel@stad.gent of faxen naar 09 266 77 99. 

 

Regelgeving

In die 15 dagen voor de werken komt de landmeter van de Stad Gent controleren of de bouwheer de bouwlijnen correct en volgens de stedenbouwkundige vergunning heeft uitgezet.

Indien alles in orde is volgens de vergunning, dan stuurt de landmeetcel de bouwheer/eigenaar een ‘proces-verbaal van aflijning bouwlijn’.
De bouwheer mag dan starten met de werken.

Indien de bouwlijn niet correct is volgens de vergunning, dan stuurt de landmeetcel de opmerkingen over de bouwlijn door naar de bouwheer.
De bouwheer mag niet beginnen met de werken en moet eerst de bouwlijn aanpassen en een nieuwe controle aanvragen bij de landmeetcel.

Contacten