Nationale sensibiliseringscampagne over de gevaren van asbest

Asbest was jarenlang een veelgebruikte hulpstof in bouwproducten zoals dakbedekkingen, grijze golfplaten, isolatiemateriaal, rioolbuizen en vloerbekleding. Het was onder meer populair omwille van de sterkte en resistentie tegen brand. Sinds enkele decennia blijkt dat asbest niet zonder gevaar is en zelfs talrijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Vandaag worden veel oudere huizen gerenoveerd en tegelijk loopt de levensduur van de meeste asbesthoudende materialen op zijn einde, waarbij de oorspronkelijk stevig vastzittende vezels kunnen loskomen. Hierdoor neemt het risico’s op blootstelling toe, zowel bij particulieren als bij professionals actief in de bouwsector.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en Constructiv, de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, houden daarom een preventiecampagne over asbest. De campagne ‘Wees alert voor asbest’ wil zowel de sector als particulieren waarschuwen voor de risico’s van een blootstelling aan asbest. Tegelijk wil de campagne aantonen dat u risico’s kunt vermijden als u op een correcte manier met asbesthoudende materialen omspringt.

Hoe herkent u asbest? Wanneer mag u asbest zelf verwijderen? Wanneer moet u professionele hulp inroepen? U leest het op de website http://alertvoorasbest.be of in de flyer van de federale overheid. U vindt die flyers ook in Gent, bij de Balie Bouwen.