Oproep aan kandidaat-multidisciplinaire teams - Afgelopen

In het nieuwe structuurplan Ruimte voor Gent wordt de Arsenaalsite, de oude spoorwegwerkplaats in Gentbrugge, aangeduid als toekomstig stedelijk knooppunt, als een plek met een sterk ontwikkeld mobiliteitsnetwerk en grote bedrijvigheid. Het terrein van 13ha in het zuidoosten van Gent, is momenteel nog in eigendom van de NMBS, maar wordt weldra verlaten.

Het Vlaams stadsvernieuwingsfonds kent een conceptsubsidie toe om de ontwikkeling van deze plek voor te bereiden. Kandidaten met interesse voor het maken van de studie over het toekomstige ruimtelijk verhaal, de programmatorische invulling en de uiteindelijke beheersvorm voor de site, kunnen zich inschrijven via de website van het Vlaamse stedenbeleid.

U vindt er alle info over de call (projectfiche, presentatie, beoordelingsfiche, interesseformulier). Verwacht wordt dat kandidaat-multidisciplinaire teams uiterlijk op 7 januari 2019 hun interesseformulier(en) sturen naar stephanie.vanopstal@vlaanderen.be en thierry.goossens@vlaanderen.be.

Uiterste indiendatum: 7 januari 2019
Bedrag conceptsubsidie: 60.000 euro.

De stadsbouwmeester Gent zal deel uitmaken van het adviescomité voor de selectie en gunning in de tweede fase van het project.

De Arsenaalsite in Gentbrugge is opgenomen als focusplek  voor kwaliteit in de visienota mandaat Stadsbouwmeester Gent 2018-2023: Samen Stad Bouwen:

TRAAGHEID TESTEN OP HET OEFENPLEIN-ARSENAAL

In een reeds goed volgebouwde stad zijn er nog maar weinig grote onontwikkelde gebieden over. De veelheid aan stedelijke vragen en claims in de stad hebben zowat overal hun stempel op gedrukt. En toch, soms rest er wel nog een terrain vague dat nog geen uitdrukkelijke bestemming heeft gekregen. Tussen de wijken Ledeberg, Gentbrugge en Moscou liggen verschillende deelgebieden zonder echt finale invulling. Een zestig hectare groot voormalig ‘oefenveld’ met wijkpark, woonzorgcentrum, gemeenschapsfuncties, baanwinkels, showrooms en bedrijfsgebouwen biedt kansen als ‘stedelijke wachtkamer’. De grote Arsenaalsite zouden we kunnen aanwenden als experimenteerruimte voor nieuwe vormen van stedelijke productiviteit, onderzoek en innovatie. Dergelijke grootschalige aaneengesloten gebieden zijn uniek in de stad en moeten te allen tijde behoed worden voor eenvoudig verkavelen. Hier is trage stadsontwikkeling de enige logische keuze.

Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester Gent

 

Lees meer over: stadsbouwmeester

Valt onder nieuwscategorie: Stadsbouwmeester

Foto Olmo Peeters