Openbaar onderzoek naar de voorlopige bescherming van de woning Velghe in de Koning Albertlaan te Gent.

Op 6 december ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument: woning Velghe te Gent.

Het openbaar onderzoek opent op 3 januari 2019 en sluit op 1 februari 2019.

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 267 03 70 (na afspraak).
Het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, tel. 02 553 18 21  (na afspraak).

Opmerkingen of bezwaren kunt u indienen bij:

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg, Botermarkt 1, 9000 Gent, via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

De woning Velghe in de Koning Albertlaan te Gent. © Vlaamse Gemeenschap