Van 15 tot en met 29 januari 2018 loopt een openbaar onderzoek over het plan art. 70 van de ruilverkaveling Schelde-Leie.

Gent, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth organiseren van 15 tot en met 29 januari 2018 een openbaar onderzoek over het plan art. 70 van de ruilverkaveling Schelde-Leie. Daarop worden de nieuwe, de af te schaffen en de te wijzigen wegen en waterlopen aangeduid.

Veranderingen aan wegen

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onderzocht, als secretariaat van het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie, de juridische status van de wegen in het ruilverkavelingsgebied. Hierbij baseerde de VLM zich op de atlas van de buurtwegen, opgesteld rond het jaar 1841 en de latere wijzigingen.

Voor een aantal wegen is de huidige situatie verschillend van de plannen van de atlas van de buurtwegen. Het plan dat nu in openbaar onderzoek ligt, heeft enerzijds tot doel de huidige situatie op terrein juridisch te verankeren. Dit gebeurt in uitvoering van art.70 van de ruilverkavelingswet.

Het plan duidt 8,2 km nieuwe wegen aan. De meeste trajecten zijn nu al in gebruik genomen maar hebben geen juridische basis of zijn gelegen op private gronden. Anderzijds worden er 8,9 km buurt- of voetwegen afgeschaft. De meeste hiervan zijn nutteloos geworden. Het gaat bijvoorbeeld over buurtwegen die de E17 dwarsen en dus niet bruikbaar zijn. Ook enkele buurt- of voetwegen die geen interessante verbinding vormen, worden afgeschaft.

Het merendeel van de wegen, met een totale lengte van 102 km, worden op het plan aangeduid als 'gedeeltelijk te wijzigen weg'. Voor deze wegen is het mogelijk dat er een nieuwe rooilijn wordt bepaald.

Veranderingen aan waterlopen

Dezelfde oefening gebeurde ook voor de waterlopen. Omdat er de afgelopen jaren nog een herinschaling van de waterlopen gebeurde, worden er in het plan geen wijzigingen in de klassering van de waterlopen voorgesteld. Wel is het mogelijk dat het openbaar domein van de waterlopen wordt geactualiseerd in vergelijking met de atlas van de waterlopen van 1967, 1950 of 1877.

Vervolgtraject

Dit is het eerste plan dat wordt opgemaakt. Nog niet alle gewenste nieuwe wegen zijn hierop aangeduid. Het goedgekeurde ruilverkavelingsplan voorziet nog meer nieuwe wegen dan nu te zien zijn op dit eerste plan van de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen. Er zullen onder andere meer nieuwe landbouwontsluitingswegen en recreatieve verbindingen aangelegd worden dan nu te zien zijn op dit eerste plan van de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen. Zo zullen er in de toekomst 13 km grazige bufferstroken worden aangelegd langs verschillende waterlopen in het ruilverkavelingsgebied. In een aantal van die bufferstroken zal het ook toegelaten worden om te wandelen. Het gaat om delen van: de Beerhofbeek, de Leebeek en de Moerbeek te Nazareth, de Twezebeekloop in Deinze, de Duivebeek en Kokersbeek in De Pinte en de Zwarte Kobensbeek en Toutefaisbeek in Gent.

Daarnaast zullen er ook recreatieve verbindingen komen die tussen de landbouwpercelen gelegen zijn. Hiervan moet de exacte ligging nog bepaald worden. In totaal komen er ruim 15 km nieuwe recreatieve verbindingen in het gebied.

Deze bijkomende ontsluitingswegen en recreatieve verbindingen zullen opgenomen worden in het tweede plan van de nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegen. Zo zullen na het afwerken van de ruilverkaveling alle wegen gelegen in de ruilverkaveling behoren tot het openbaar domein van de gemeenten.

Openbaar onderzoek

Men kan van 15 tot en met 29 januari 2018 het plan komen inkijken bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 – 3de verdieping – 9000 Gent:

  • op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur
  • op woensdag ook van 14 tot 16 uur
  • op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur

Bezwaren, opmerkingen of correcties kunnen tijdens deze periode worden meegedeeld per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de Balie Bouwen.

Meer info over de ruilverkaveling leest u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij