Er loopt een openbaar onderzoek naar de voorlopige bescherming van een etagelinde te Mendonk.

Onderwerp

Op 5 december 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument: een etagelinde bij de Grote Hofstede in Gent (Mendonk).

Periode

Het openbaar onderzoek opent op 21 januari 2019 en sluit op 19 februari 2019.

Inzage

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 267 03 70 (na afspraak).

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, tel. 02 553 18 21 (na afspraak).

Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen of bezwaren kunt u indienen bij

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg, Botermarkt 1, 9000 Gent, via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Rechtsgrond

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

De etagelinde te Mendonk ©Stad Gent