De eigen woning van architect Fried Verschuren.

Onderwerp

Op 12 november 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als monument: woning Fried Verschuren te Gent (Sint-Amandsberg).

Inzage

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 267 03 70 (na afspraak).
Het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel, tel. 02 553 18 21  (na afspraak).

Periode

Het openbaar onderzoek opent op 3 december 2018 en sluit op 1 januari 2019.

Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen of bezwaren kunt u indienen bij:

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg, Botermarkt 1, 9000 Gent, via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Rechtsgrond 

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

De eigen woning van architect Fried Verschuren. ©Vlaamse Gemeenschap