Verbreding buurtweg 4 Lourdesstraat

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur heeft bij ministerieel besluit van 14 december 2018 het stadsbestuur van Gent machtiging tot onteigening verleend van onroerende goederen in de Lourdesstraat. Deze verwerving kadert binnen de heraanleg van de straat en is gekoppeld aan de procedure van de verbreding van de buurtweg nr 4.

Het onteigeningsdossier en het dossier ter verbreding van de buurtweg ligt ter inzage  van 21/01/2019 tot 21/02/2019 op de Balie Bouwen, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

U kunt hieronder de bekendmaking, de machtiging en het plan ook digitaal bekijken.

Valt onder nieuwscategorie: Omgevingsvergunning