Het doel is om kwetsbare jongeren tot 25 jaar en erkende vluchtelingen degelijke huisvesting te bieden.

De Stad Gent heeft een reglement klaar om subsidies te verlenen aan middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk die een pand in Gent willen renoveren, opknappen of aanpassen. Het doel is om kwetsbare jongeren tot 25 jaar en erkende vluchtelingen degelijke huisvesting te bieden. Eén project kan tot 22.000 euro subsidie ontvangen, in totaal is er 154.000 euro beschikbaar. Het reglement is een reactie op signalen uit de Taskforce Wonen, opgericht om de wooncrisis te bestrijden.

Signalen uit de Taskforce Wonen

De Stad Gent pakt de wooncrisis aan via de Taskforce Wonen. Stad Gent werkt hier samen met onder andere het middenveld en de private sector. Enkele werkgroepen werkten samen voorstellen uit op korte, middellange en lange termijn.

Verschillende organisaties signaleerden dat er een grote nood is aan degelijke huisvesting voor kwetsbare doelgroepen maar dat ze zelf niet genoeg geld hebben om die nood te lenigen. Vooral voor kwetsbare jongeren (tot 25 jaar) en erkende vluchtelingen is het niet evident om betaalbare en kwalitatieve huisvesting te vinden in Gent. Met een nieuwe subsidieregeling willen we aan deze noden tegemoet komen.

Sven Taeldeman, schepen van Wonen en Stadsontwikkeling

Nieuw subsidiereglement

De Stad Gent heeft een nieuw subsidiereglement opgesteld, dat is goedgekeurd op de Gemeenteraad van 19 november 2018. Middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk die een pand in Gent willen renoveren, opknappen of aanpassen kunnen tot 22.000 euro per project krijgen. In totaal is 154.000 euro beschikbaar.

Projectoproep

Subsidiereglement Projectoproep Taskforce Wonen

Deelnemen aan de projectoproep kan vanaf vrijdag 23 november via een e-formulier op de website van de Stad Gent. De oproep wordt afgesloten op zondag 9 december 2018.

Alle voorwaarden om in te dienen staan vermeld in het subsidiereglement.