Huren met een beperkt inkomen.

Heeft u een beperkt inkomen en voldoet u aan een aantal voorwaarden dan kunt u een sociale huurwoning (studio, appartement of gezinswoning) huren.

Lees de folder voor meer infoFolder 'Sociaal huren in Gent' (1.58 MB)De brochure over sociaal huren geeft uitleg over:

  • Het verschil tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (SVK's)
  • De voorwaarden om u in te schrijven
  • Documenten die u nodig heeft
  • De wachtlijsten
  • Vlaamse huurpremie

In Gent kunt u terecht bij onderstaande sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK's:

Wetgeving          

Bij het verhuren van sociale woningen is het Kaderbesluit Sociale Huur  van toepassing.

In het Lokaal Toewijzingsreglement staan de specifieke voorwaarden beschreven voor toewijzing van een sociale woning bij de Gentse sociale verhuurders.

Klachten

Heeft u een klacht over de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor? Dien dan eerst zelf een klacht in bij de klachtenbehandelaar van de maatschappij. Als u niet akkoord gaat met het antwoord van de klachtenbehandelaar, dan kunt u de klacht verder laten onderzoeken door een van volgende instanties:

Voor meer informatie en advies kunt u altijd terecht bij de woonwijzer in uw buurt.

Lees meer over: huren, sociaal wonen