Taskforce Wonen is opgericht om gezamenlijk oplossingen uit te werken voor mensen die een gewone huurwoning niet (meer) kunnen betalen

Algemeen kader

De Taskforce Wonen verenigt stadsdiensten, middenveld, private partners en sociale woonactoren om gezamenlijk oplossingen uit te werken die een antwoord bieden op de woonnoden van het onderste segment van onze woonmarkt/woninghuurmarkt.

De helft van de Gentenaars huurt een woning op de private huurmarkt. Net die markt wordt gekenmerkt door een wanverhouding tussen de kwaliteit en de prijs van de woningen. Een toenemend aantal gezinnen dreigt hun woning te verliezen vanwege kwaliteits- en/of betaalbaarheidsproblemen. De Taskforce Wonen wil actiepunten formuleren die deze gezinnen vandaag, morgen en overmorgen helpen om hun recht op wonen te realiseren. Hierbij gaat voornamelijk aandacht naar structurele oplossingen op middellange en lange termijn. Maar ook op korte termijn wil de Taskforce tijdelijke oplossingen vinden voor de meest precaire en urgente situaties.

Infographic Taskforce WonenBekijk het schematisch organisatie- en samenwerkingsmodel

Over wie gaat het?

Het gaat over mensen en huishoudens die in een precaire situatie wonen op de huurmarkt en over de mensen die niet wonen. Het kan ook gaan om eigenaars die door tegenslag met een laag inkomen op de huurmarkt terecht komen, waar nu al te weinig betaalbaar aanbod is voor mensen met een laag inkomen. Precaire woonsituaties kunnen op zéér korte termijn omslaan in dakloosheid.

Opvang en huisvesting

De Taskforce Wonen maakt een onderscheid tussen oplossingen op korte termijn (opvang) en oplossingen op middellange en lange termijn (huisvesting).

Concrete realisaties en toekomstplannenLees meer over oplossingen op korte en lange termijn

Traject van de Taskforce Wonen

Stadsdiensten, beleidsverantwoordelijken, middenveld, private partners en sociale woonactoren waren op 1 december 2017 zeer goed vertegenwoordigd op een eerste open vergadering. Het bleek duidelijk dat de ernst van de wooncrisis door alle aanwezigen werd gezien en erkend vanuit een grote betrokkenheid. Dit vertaalt zich ondertussen in enthousiasme, goesting en engagement om samen de wooncrisis aan te pakken.

In de loop van 2018 volgen nog drie open vergaderingen en worden acties op korte en middellange termijn in aparte werkgroepen verder uitgewerkt.

Traject van de Taskforce WonenBekijk hier de data van de volgende open vergaderingen

Nieuwsbrief Taskforce Wonen

Nieuwsbrief van Taskforce WonenKlik hier om u in te schrijven