De aanbevelingen van de Taskforce Wonen worden getoetst aan de doelstellingen in het bestuursakkoord en omgezet in acties.

Het is nu zaak om de aanbevelingen van de Taskforce Wonen te toetsen aan de doelstellingen in het bestuursakkoord en om te zetten in acties. We doen dat zowel binnen het reguliere woonbeleid als binnen de werking van de Taskforce Wonen. 

Bij dit alles beogen we telkens 'the shift': het recht op wonen realiseren we door samen te werken met actoren die ervan overtuigd zijn dat wonen als een mensenrecht benaderd moet worden. En niet als louter consumeren van een woning. We geven extra aandacht aan kwetsbare gezinnen met kinderen.